ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

    Одсек за управно-правне послове

    Група за правне и кадровске послове

 

ОДСЕК ЗА АНАЛИТИЧКЕ И ЕВИДЕНЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

   Група за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде и прераде дувана

   Група за аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ