Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 07.09.2023. године - Листа кандидата који су испунили мерила за избор pdf 

 

  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 7.9.2023.године, можете преузети овде: docx  pdf

    • Образац пријаве - Радно место књиговођа, у звању референт,  у Одсеку за финансијско-материјалне послове -1 извршилац  docx

 Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 07.09.2023. године - Листа кандидата међу којима се спроводи поступак  pdf 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 26.06.2023. године - Листа кандидата који су испунили мерила за избор pdf

Јавни кункурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.07.2022. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни кункурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.04.2022. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 23.09.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 17.06.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx