ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У току 2017. године није било поступака јавних набавки.