Архива - Актуелности

Архива - Актуелности - 26.09.2023.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача...

Архива - Актуелности - 30.06.2023.

Дана 30. јуна 2023. године, усклађени су динарски износи републичких административних такси из Тарифe републичких административних такси („Службени гласник РС, број 54/23), са индексом потрошачких цена за период од 1. маја 2022. године до 30. априла 2023. године, за списе и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И...

Архива - Актуелности - 13.12.2022.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник...

Архива - Актуелности - 29.03.2022.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар...

Архива - Актуелности - 07.12.2021.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17) сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде...

Архива - Актуелности - 29.09.2021.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана који...

Архива - Актуелности - 23.07.2021.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 74, од 23. јула 2021. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за...

Архива - Актуелности - 16.06.2021.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана...

Архива - Актуелности - 15.06.2021.

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе...

Архива - Актуелности - 14.06.2021.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног...

Архива - Актуелности - 02.04.2021.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана...

Архива - Актуелности - 19.02.2021.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику  РС“, број 15, од 19. фебруара 2021. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине.  Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на цигарете и дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван...

Архива - Актуелности - 22.12.2020.

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог...

Архива - Актуелности - 14.12.2020.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17), сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да...

Архива - Актуелности - 11.12.2020.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар...

Архива - Актуелности - 10.12.2020.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана,...

Архива - Актуелности - 11.09.2020.

У складу са чланом 44а Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис...

Архива - Актуелности - 31.07.2020.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 104, од 31. јула 2020. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и...

Архива - Актуелности - 26.06.2020.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, број 91 од 26. јуна 2020. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине.   Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на цигарете и дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) су:   ...

Архива - Актуелности - 10.06.2020.

У складу са чланом 44а Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис...

Архива - Актуелности - 17.03.2020.

У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година. Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети  овде.

Архива - Актуелности - 09.01.2020.

Преузмите Извештај о раду Управе за дуван за 2019. годину docx  pdf

Архива - Актуелности - 08.01.2020.

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 91/19), ступио је на снагу 1. јануара 2020. године.   Основни разлози за доношење измена и допуна Закона о дувану су стварање услова за унапређење квалитета пружања јавних услуга, побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију поступака које спроводи Управа дуван у оквиру...

Архива - Актуелности - 24.12.2019.

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о дувану на Деветој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 23. децембра 2019. године.   Усвојеним изменама и допунама Закона о дувану стварају се услови за унапређење квалитета пружања јавних услуга, побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију административних поступака које води...

Архива - Актуелности - 14.12.2019.

Дана 14. 12. 2019. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама републичких административних такси ("Службени гласник РС", број 86/19), којим су измењени и допуњени списи и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА, КАО И ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА...

Архива - Актуелности - 12.12.2019.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17), сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде укупну вредност свих...

Архива - Актуелности - 06.12.2019.

На иницијативу Управе за дуван, током новембра и децембра 2019. године, реализоване су три in house обуке у организацији Националне академије за јавну управу у просторијама Управе за дуван и то: Писана комуникација у администрацији, Етика и интегритет у јавној управи и Електронска управа у служби грађана. Циљ реализације обуке Писана комуникација у администрацији је унапређење језичке културе државних службеника. Предавач Бедрија Арсић је запосленима...

Архива - Актуелности - 12.11.2019.

Представници Управе за дуван посетили су међународни сајам дуванских производа TABEXPO у Амстердаму, Краљевини Холандији и присуствовали стручном скупу TABEXPO 2019 AMSTERDAM CONGRESS. Конгрес TABEXPO је на једном месту окупио лидере дуванске индустрије, академике, коментаторе и остале заинтересоване стране, На сајму су учествовале водеће компаније које послују на тржишту дувана и дуванских производа, од произвођача семена до произвођача дуванских производа....

Архива - Актуелности - 25.10.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у петак, 25. октобра 2019. године регистрованог произвођача и извозника дувана Трговине Босо д.о.о. у Бачкој Паланци, у циљу одржавања састанка са руководством компаније и упознавања са процесом производње и откупом дувана. Трговине Босо д.о.о. осим производњом дувана типа вирџинија и берлеј у кооперацији са 83 физичких лица – произвођача дувана, баве...

Архива - Актуелности - 16.09.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у понедељак, 16. септембра 2019. године компанију „Tabex” д.о.о. у циљу упознавања са процесом производње и откупа дувана.   „Tabex” д.о.о. бави се производњом дувана у кооперацији са 70 физичких лица – произвођача дувана, те је приликом посете представника Управе организован обилазак засада дувана типа вирџинија, упознавање са процесом механичког брања дувана на њиви,...

Архива - Актуелности - 01.06.2019.

Дана 30. 05. 2019. године Влада Републике Србије је објавила динарске износе републичких административних такси усклађених са индексом потрошачких цена које је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2018. године до 30. априла 2019. године, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА   Тарифни број 222. За решење по...

Архива - Актуелности - 09.05.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у четвртак, 9. маја 2019. године, Дуванску индустрију Бујановац АД за производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ“, у циљу одржавања састанка с руководством на тему усаглашавања пословања са новим одредбама Закона о дувану, као и ради упознавања са процесом производње дуванске фолије.   Представници Управе за дуван истакли су да је Управа...