ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

  • Извештај о раду Управе за дуван за 2023. годину pdf
  • Извештај о раду Управе за дуван за 2022. годину pdf
  • Извештај о раду Управе за дуван за 2021. годину docx  pdf
  • Извештај о раду Управе за дуван за 2020. годину docx  pdf
  • Извештај о раду Управе за дуван за 2019. годину docx  pdf
  • Годишњи извештај о управљању сукобом интереса у Управи за дуван pdf
  • Извештај о раду Управе за дуван за 2018. годину docx  pdf