активности управе

активности управе - 12.10.2022.

Директор Управе за дуван Слободан Ердељан потписао је у Будимпешти Меморандум о разумевању у вези са разменом експерата, искустава и најбољих пракси у области контроле дувана и регулације тржишта дувана и дуванских производа са председником  Надзорног тела за регулаторне послове Мађарске господином Марселом Бироом. Директор Управе за дуван је истакао да је ово први међународни меморандум који је...

активности управе - 19.09.2022.

Представници Управе за дуван боравили су у Дортмунду у периоду од 14. до 17. септембра где су посетили сајам дувана и дуванских производа InterTabac/InterSupply. У сарадњи са организаторима, представници Управе за дуван обишли су сајам, разговарали са излагачима и упознали се са новим производима и трендовима на тржишту дувана и дуванских производа.   Представници Управе за дуван...

активности управе - 12.05.2022.

У оквиру годишњег плана посета привредним субјектима који послују на тржишту дувана и дуванских производа, представници Управе за дуван посетили су фабрику регистрованог произвођача дуванских производа Philip Morris Operations у Нишу.   Представници Philip Morris Operations представили су историјат и портфолио компаније, с посебним акцентом на новим активностима унапређивања пословних процеса који доприносе јачању капацитета људских ресурса,...

активности управе - 10.05.2022.

  Представници Управе за дуван, заједно са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора за аграрну политику, Сектора пољопривредне инспекције, Управе за заштиту биља и Управе за аграрна плаћања, као и Привредне коморе Србије,  учествовали су на састанку Секције произвођача дувана Групације произвођача и прерађивача дувана. Састанак је одржан у просторијама Дуванске индустрије „Чока“ а.д. у Чоки, а...

активности управе - 30.03.2022.

У циљу модернизације и побољшања ефикасности рада Управе за дуван, у 2021. години успостављен је интегрисани информациони систем који обједињује податке из 9 регистара и 3 евиденционе листе, као и из извештаја привредних субјеката. Увођењем овог система омогућава се ефикасније поступање по захтевима привредних субјеката и делотворнија размена информација са другим надлежним органима.   Управа за дуван...

активности управе - 23.03.2022.

  Представници Управе за дуван боравили су у службеној посети Будимпешти, Мађарска у периоду од 20. до 22. марта ради одржавања билатералног састанка са представницима Надзорног органа за регулаторне послове (Supervisory Authority for Regulatory Affairs – SARA). SARA је новооснована независна институција у Мађарској надлежна, између осталог, за регулацију тржишта...

активности управе - 04.03.2022.

  У Управи за дуван одржане су две интерне презентације о производњи дувана у Србији. Запослени у Одсеку за студијско-аналитичке и евиденционе послове презентовали су резултате анализе извештаја произвођача дувана ради сагледавања производне 2021. године, као и активности на сузбијању нелегалне производње и промета.  

активности управе - 11.01.2022.

Управа за дуван је у 2021. години послове из своје надлежности обавила професионално, ефикасно, економично и у складу са планираним роковима.   Извештај о раду Управе за дуван за 2021. годину docx  pdf  

активности управе - 17.12.2021.

  Управа за дуван је, први пут од свог оснивања, поднела извештај о резултатима рада Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Србије на 56. седници која је одржана ван седишта у просторијама Скупштине града у Врању 16. и 17. децембра 2021. године.   Директор Управе за дуван Слободан Ердељан је...

активности управе - 22.11.2021.

Представници Управе за дуван су у сарадњи са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Привредне коморе Србије, у периоду од 17. до 19. новембра 2021. године, посетили фабрике British American Tobacco Vranje и ДИБ Бујановац. Током посете фабици British American Tobacco Vranje, представници државних институција су се приликом обиласка постројења упознали са процесом производње дуванских производа. На...

активности управе - 25.10.2021.

Представници Управе за дуван боравили су од 20. до 22. октобра 2021. године у студијској посети Републици Северној Македонији која је организована у циљу стручног усавршавања, унапређења знања и размене искустава у области производње и промета дувана, посебно имајући у виду да је у Републици Србији заступљена производња дувана типа вирџинија и берлеј, док се у Северној Македонији...

активности управе - 16.09.2021.

Представници Управе за дуван заједно са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора пољопривредне инспекције и Управе за заштиту биља, Министарства унутрашњих послова. Подручне полицијске управе у Сремској Митровици, Одељења криминалистичке полиције, Одсека за сузбијање Привредног криминала и Привредне коморе Србије посетили су компанију JT INTERNATIONAL. Посета је реализована у оквиру годишњег обиласка произвођача дувана...

активности управе - 21.06.2021.

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Аграрне коморе пољопривредних произвођача Србије који су заинтересовани за успостављање производње дувана на подручју Врања, Бујановца, Сврљига, Ковачице и Томашевца.   Представници Управе истакли су да би најбоље било да се заинтересована физичка лица прво укључе као кооперанти већ постојећих организатора производње, па тек накнадно да размотре формирање...

активности управе - 01.06.2021.

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Сектора пољопривредне инспекције, Управе за заштиту биља – Одељења фитосанитарне инспекције, Сектора тржишне инспекције и Управе криминалистичке полиције – Службе за сузбијање криминала како би се наставиле заједничке активности на сузбијању нелегалног промета дувана.   Након одржаног састанка Радне групе за борбу против кријумчарења дувана на којој су...

активности управе - 18.05.2021.

Представници Управе за дуван посетили су лабораторију за испитивање дувана и дуванских прерађевина у оквиру Лабораторије за физичко-хемијска, биолошка и микробиолошка испитивања FIELD TEST D.O.O. ради упознавања с могућностима испитивања дувана и дуванских производа.   Представници Управе обишли су лабораторију у којој се врше физичко-хемијске и сензорне анализе дувана и...

активности управе - 15.04.2021.

У сарадњи Управе за дуван и Сектора пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде реализована је посета предузећу ДИБ Бујановац, ради обиласка новог производног погона за производњу прерађеног дувана и разговора с руководством на тему даљих планова за развој. Представници Управе и Сектора пољопривредне инспекције обишли...

активности управе - 26.03.2021.

Управа за дуван је, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и еУправу, а у складу са одредбама Закона о дувану, развила апликацију за уноса елемената кооперативних уговора на порталу е-Управа од стране регистрованих произвођача дувана.   У просторијама Канцеларије за информационе технологије и еУправу у четвртак, 25.03.2021. године, одржана је обука регистрованих произвођача дувана о начину уноса...

активности управе - 22.03.2021.

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Акционарског друштва „ДИБ“ из Бујановца ради пружања објашњења у погледу примене одредби Закона о дувану и релевантних подзаконских аката које се односе на обављање делатности прераде дувана.   Руководство АД „ДИБ“ представило је нову производну линију за прераду дувана и планове за даљи...

активности управе - 03.03.2021.

У Управи за дуван одржан је састанак с представницима Министарства финансија – Управе царина и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектора пољопривредне инспекције на тему сагледавања текућих послова у области дувана и дуванских производа. На састанку је разматрано питање декларисања дувана и дуванских производа који се производе у Републици Србији и извозе на друга тржишта. Договорено је заједничко...

активности управе - 09.02.2021.

У просторијама Управе за дуван одржан је састанак с руководиоцем Групе за спречавање сиве економије из Сектора тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Дискутовано је о наставку спровођења инспекцијског надзора привредних субјеката који нису доставили полугодишње и годишње извештаје у прописаним роковима према евиденцији Управе за дуван, као и о...

активности управе - 18.11.2020.

У Управи за дуван организован је састанак са представницима Акционарског друштва „ДИБ“ из Бујановца који су овом приликом представили своје пословање и будуће планове њихове компаније.   АД „ДИБ“ дуги низ година послује на тржишту дувана и дуванских производа, временом диверзификујући своје пословне активности. Ова компанија код Управе...

активности управе - 10.09.2020.

Представници Управе за дуван и Управе за заштиту биља обишли су њиве и сушаре произвођача дувана у селу Хртковци, који узгајају дуван у кооперацији са фабриком у Сенти компаније Japan Tobacco International (JTI).   Током обиласка, представници управа упознали су се са савременим агротехничким мерама које се примењују у производњи дувана, процесом машинског брања дувана на њиви, као и процесом...

активности управе - 06.12.2019.

На иницијативу Управе за дуван, током новембра и децембра 2019. године, реализоване су три in house обуке у организацији Националне академије за јавну управу у просторијама Управе за дуван и то: Писана комуникација у администрацији, Етика и интегритет у јавној управи и Електронска управа у служби грађана. Циљ реализације обуке Писана комуникација у администрацији је унапређење језичке културе државних службеника. Предавач Бедрија Арсић је запосленима...

активности управе - 12.11.2019.

Представници Управе за дуван посетили су међународни сајам дуванских производа TABEXPO у Амстердаму, Краљевини Холандији и присуствовали стручном скупу TABEXPO 2019 AMSTERDAM CONGRESS. Конгрес TABEXPO је на једном месту окупио лидере дуванске индустрије, академике, коментаторе и остале заинтересоване стране, На сајму су учествовале водеће компаније које послују на тржишту дувана и дуванских производа, од произвођача семена до произвођача дуванских производа....

активности управе - 25.10.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у петак, 25. октобра 2019. године регистрованог произвођача и извозника дувана Трговине Босо д.о.о. у Бачкој Паланци, у циљу одржавања састанка са руководством компаније и упознавања са процесом производње и откупом дувана. Трговине Босо д.о.о. осим производњом дувана типа вирџинија и берлеј у кооперацији са 83 физичких лица – произвођача дувана, баве...

активности управе - 16.10.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у среду, 16. октобра 2019. године, регистрованог произвођача и обрађивача дувана а.д. „Дуван“ и регистрованог произвођача дувана „Интабак“ д.о.о. у Љубовији.   На састанку је, са руководством ових компанија, дискутовано о тренутној ситуацији на тржишту дувана, условима производње, откупу, и оствареним приносима. Компанија а.д. „Дуван“ производи дуван у кооперацији са 80 физичких лица –...

активности управе - 04.10.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у петак, 4. октобра 2019. године компанију „Copex” д.о.о. у Новом Саду, у циљу упознавања са процесом производње, откупа и складиштења дувана.   Овом приликом одржан је састанак са руководством компаније, на којем се разговарало на тему стања на тржишту дувана и проблема с којима се сусрећу произвођачи дувана током производне године.   Након...

активности управе - 20.05.2019.

Представници Управе за дуван боравили су Хрватској од 20. до 23. маја 2019. године, где су на позив Удруге произвођача духана „Крупан лист“ и компаније British American Tobacco (БАТ) реализовали студијску посету институцијама и привредним субјектима које послују у дуванском сектору.   Том приликом, одржани су састанци са Удругом произвођача духана „Крупан лист“ и Хрватском господарском комором – Жупанијском комором...

активности управе - 09.04.2019.

Представници Управе за дуван, заједно са представницима Управе царина, фитосанитарне инспекције и Министарства унутрашњих послова, боравили су у Триру од 9. до 12. априла 2019. године, где су учествовали на обуци: „Кријумчарење и фалсификовање дуванских производа“ у организацији Japan Tobacco International. Овом приликом, посетили су Центар за истраживање и развој као и производни погон фабрике дуванских производа Japan Tobacco International...

активности управе - 03.04.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у среду, 3. априла 2019. године, фабрику дуванских производа „Монус“ д.о.о. у циљу одржавања састанка са руководством на тему усаглашавања пословања са новим одредбама Закона о дувану, као и ради упознавања са процесом производње дуванских производа.   Представници Управе истакли су да је Управа за дуван надлежна институција која пружа логистичку подршку дуванској индустрији...

активности управе - 21.03.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у четвртак, 21. марта 2019. године Дуванску индустрију „Чока“ а.д. Чока са циљем обиласка постројења и упознавања са процесом производње и обраде дувана.   На састанку са представницима произвођача и обрађивача дувана разматрале су се одредбе Закона о изменама и допунама Закона о дувану које дефинишу обавезу усаглашавања пословања ових привредних субјеката са изменама...

активности управе - 18.03.2019.

Трећи састанак Дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама одржан је 18. марта 2019. године у хотелу Хајат, у организацији Министарства финансија, Немачке сарадње и ГИЗ-а. Скуп су отворили државни секретар Министарства финансија Гојко Станивуковић, Сем Фабрици, амбасадор Делегације ЕУ у Србији и Томас Шиб, амбасадор Савезне Републике Немачке.   Управa за дуван је представила активности у оквиру ревидираног Акционог...

активности управе - 12.03.2019.

Управа за дуван је иницирала састанак са представницима Министарства унутрашњих послова и Сектора тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација  ради размене информација у правцу сузбијања нелегалног промета дувана, односно дуванских производа.   Током састанка је разматран начин на који би се, у ситуацији када се свакодневно уочавају нови модалитети нелегалног промета дувана и дуванских производа, могла интезивирати међусекторска сарадња,...