саопштења

саопштења - 31.03.2023.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача...

саопштења - 15.12.2022.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана...

саопштења - 14.12.2022.

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе...

саопштења - 13.12.2022.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник...

саопштења - 12.12.2022.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17), сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да...

саопштења - 14.11.2022.

Управа за дуван учествује у реализацији стручне праксе у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и студентима је представљен рад Управе на  Сајму студентске стручне праксе у јавној управи 2022/2023, 9. новембра 2022. године на посебно дизајнираној дигиталној платформи, у виртуелном простору Народне скупштине Републике Србије. Сви заинтересовани студенти Правног и Економског факултета Универзитета у Београду, могу...

саопштења - 26.09.2022.

  Управа за дуван, од 26. септембра 2022. године, објављује све важеће дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима. На овај начин, свакодневно је јавно доступна ажурирана Евиденциона листа о трговцима на мало дуванским производима. Важеће дозволе можете преузети у делу Преглед издатих дозвола.

саопштења - 19.02.2021.

Дана 11.02.2021. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 25д ст. 2. и 3, члана 32. ст. 4. и 5, члана 40. ст. 4 и 5, члана 45. ст. 2. и 3., члана 54. ст. 4. и 5. и члана 64б ст. 3. и 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12,...

саопштења - 23.12.2020.

Обавештавамо странке да je Управа за дуван, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила подношење електронских захтева на Порталу еУправа, у делу Привреда-Услуге-Трговина-Дувански производи, и то за услуге: Издавање/обнављање дозволe за обављање делатности трговине на мало дуванским производима Промена података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на...

саопштења - 31.07.2020.

Дана 10. јула 2020. године, усклађени су динарски износи републичких административних такси из Тарифe републичких административних такси („Службени гласник РС, број 98/20), са индексом потрошачких цена за период од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године, за списе и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ...