АКТИВНОСТИ УПРАВЕ

АКТИВНОСТИ УПРАВЕ - 11.01.2022.

Годишњи извештај о раду Управе за дуван за 2021. годину

Управа за дуван је у 2021. години послове из своје надлежности обавила професионално, ефикасно, економично и у складу са планираним роковима.

 

Извештај о раду Управе за дуван за 2021. годину docx  pdf