БУЏЕТ

Укупна средства Управе за дуван за 2021. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС", бр. 149/2020), а укупна средства Управе дуван за 2020. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019).

 

 

  • Реализација буџета у току буџетске 2022. године ods pdf xls xlsx
  • Реализација буџета у току буџетске 2021. године ods pdf xls xlsx
  • Реализација буџета у току буџетске 2020. године ods pdf xls xlsx

 

  • Подаци о планираном и одобреном буџету за текућу, претходну и наредну буџетску годину doc docx pdf rtf odt

 

 

 

  • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године pdf
  • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године pdf