ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И УПИС У РЕГИСТАР

Трговина на мало

 

Производња дувана

 

Обрада дувана

 

Прерада дувана

 

Производња дуванских производа

 

Трговина на велико дуванским производима

 

Увоз

 

Извоз

 

Промет дуванских производа по посебном поступку

 

Регистар о маркама дуванских производа

 

Регистар произвођача сродних производа

 

Регистар увозника сродних производа