Конкурси за извршилачка радна места

 

Јавни кункурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.07.2022. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни кункурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.04.2022. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 23.09.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 17.06.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx