Архива - Актуелности

Архива - Актуелности - 29.09.2021.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана који...

Архива - Актуелности - 16.06.2021.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана...

Архива - Актуелности - 15.06.2021.

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе...

Архива - Актуелности - 14.06.2021.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног...

Архива - Актуелности - 02.04.2021.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана...

Архива - Актуелности - 19.02.2021.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику  РС“, број 15, од 19. фебруара 2021. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине.  Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на цигарете и дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван...

Архива - Актуелности - 22.12.2020.

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог...

Архива - Актуелности - 14.12.2020.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17), сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да...

Архива - Актуелности - 11.12.2020.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар...

Архива - Актуелности - 10.12.2020.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана,...

Архива - Актуелности - 31.07.2020.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 104, од 31. јула 2020. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и...

Архива - Актуелности - 26.06.2020.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, број 91 од 26. јуна 2020. године, објавила Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине.   Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на цигарете и дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) су:   ...

Архива - Актуелности - 24.12.2019.

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о дувану на Деветој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 23. децембра 2019. године.   Усвојеним изменама и допунама Закона о дувану стварају се услови за унапређење квалитета пружања јавних услуга, побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију административних поступака које води...

Архива - Актуелности - 14.12.2019.

Дана 14. 12. 2019. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама републичких административних такси ("Службени гласник РС", број 86/19), којим су измењени и допуњени списи и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА, КАО И ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА...

Архива - Актуелности - 12.12.2019.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17), сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде укупну вредност свих...

Архива - Актуелности - 16.09.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у понедељак, 16. септембра 2019. године компанију „Tabex” д.о.о. у циљу упознавања са процесом производње и откупа дувана.   „Tabex” д.о.о. бави се производњом дувана у кооперацији са 70 физичких лица – произвођача дувана, те је приликом посете представника Управе организован обилазак засада дувана типа вирџинија, упознавање са процесом механичког брања дувана на њиви,...

Архива - Актуелности - 01.06.2019.

Дана 30. 05. 2019. године Влада Републике Србије је објавила динарске износе републичких административних такси усклађених са индексом потрошачких цена које је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2018. године до 30. априла 2019. године, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА   Тарифни број 222. За решење по...

Архива - Актуелности - 09.05.2019.

Представници Управе за дуван посетили су у четвртак, 9. маја 2019. године, Дуванску индустрију Бујановац АД за производњу и обраду дувана и дуванске фолије „ДИБ“, у циљу одржавања састанка с руководством на тему усаглашавања пословања са новим одредбама Закона о дувану, као и ради упознавања са процесом производње дуванске фолије.   Представници Управе за дуван истакли су да је Управа...

Архива - Актуелности - 01.02.2019.

Дана 24.01.2019. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану са индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2018. године, који износе: за упис у Регистар произвођача дуванских производа 20.893.398,32 динара; за упис у Регистар трговаца...

Архива - Актуелности - 08.01.2019.

Преузмите Извештај о раду Управе за дуван за 2018. годину docx pdf