САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 16.04.2024.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Влада Републике Србије је у „Службеном гласнику РС“, брoj 30 од 5. априла 2024. године, објавила Усклађене динарске износе акциза из члана 9. ст. 1. и 5, члана 12а, члана 14, члана 14а став 2. тач. 5) и 6), члана 14б, члана 40а став 1. тач. 8–11), члана 40г и члана 40о став 1. Закона о акцизама са годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години (примена од 01.05.2024. године).

 

У складу са чланом 44а Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе (01.05.2024. године) изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима.

 

Пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.

 

Трговaц на велико дуванским производима дужaн je да пописне листе достави Управи за дуван у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

 

Детaљније се можете информисати овде.