САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 27.10.2023.

Износи акциза за течности за пуњење електронских цигарета и никотинске врећице

Сходно члану 14а Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр.  22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 43/12 - одлука, 76/12 - одлука, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21 и 75/23 ), акциза на течности за пуњење електронских цигарета плаћа се по милилитру, и то:

 

- у периоду oд 1. јануара до 31. децембра 2021. године у износу од 6,00 дин/ml,

- у периоду oд 1. јануара до 31. децембра 2022. године у износу од 7,00 дин/ml,

- у периоду oд 1. јануара о 30. септембра 2023. године у износу од 8,00 дин/ml,

- у периоду oд 1. октобра до 31. децембра 2023. године у износу од 8,64 дин/ml,

- у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године у износу од 9,72 дин/ml,

- од 1. јануара 2025. године у износу од 10,80 дин/ml.

 

Такође, сагласно члану 14б овог закона, акциза на никотинске врећице плаћа се на један килограм нето масе садржане у никотинским врећицама, у износу од 4.500, 00 дин/кг.

Обавеза по основу акцизе на никотинске врећице настаје почев од 1. јануара 2024. године.

 

Детаљније се можете информисати овде.