ПОПИС ИМОВИНЕ

Подаци о средствима рада на дан 31.12.2019. године

 

Економска класификација   Опис Комада   Књиговодствена набавна вредност   Књиговодствена садашња вредност
011221 Канцеларијска опрема 89 585.254,61 17.446,63
011222 Рачунарска опрема 106 5.050.171,78 1.696.381,91
011223 Комуникациона опрема 17 330.803,48 238.301,93
011224 Електронска опрема 5 554.274,84 74.933,99
011225 Опрема за домаћинство 22 533.512,87 53.333,05
011281 Опрема за јавну безбедност 3 36.697,20 0,00
016171 Остала нематеријална имовина 1 42.172,92 0,00
  Укупна вредност основних средстава   243 7.132.887,70 2.080.397,51


Подаци о средствима рада на дан 31.12.2019. године pdf