Вести и саопштења

Вести и саопштења - 06.01.2023.

Годишњи извештај о раду Управе за дуван у 2022. години

Управа за дуван је у 2022. години послове из своје надлежности обавила професионално, ефикасно, економично и у складу са планираним роковима.

Потписан је први међународни меморандум са Надзорним органом за регулаторне послове Мађарске, реализовано је више студијских посета у циљу стручног усавршавања и редовних посета привредним субјектима који послују на тржишту дувана и дуванских производа.

Такође,настављено је с аутоматизацијом пословних процеса и модернизацијом рада, кроз укључивање у пројекат еАкцизе и дигитализацију у области финансија. 

У току 2022. године, запослено је 6 нових државних службеника, тако да Управа има укупно 34 запослених и ангажованих лица.

 

Извештај о резултатима рада можете преузети овде.