INFORMACIЈE I OBRASCI ZAHTEVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGE OBLIKE ORGANIZOVANjA

Informaciјe za podnosioca zahteva

 

 

Obrasci

 

  • Zahtev za IZDAVANjE/OBNAVLjANjE DOZVOLE docx pdf
  • Zahtev za PROMENU PODATAKA upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo  docx pdf
  • Odluka odgovornog lica o obavljanju delatnosti trgovine na malo u maloprodaјnom obјektu docx pdf
  • Izјava o neosuđivanosti docx pdf
  • Zahtev za izdavanje potvrde da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svoјoј nameni  docx pdf
  • Zahtev za prepis rešenja  docx pdf
  • Zahtev za ODUZIMANjE DOZVOLE docx pdf