Pitanja, primedbe i sugestije možete dostaviti Upravi putem kontakt formulara:

 

Adresa: Balkanska 53, 11000 Beograd;

Telefon: 011/765 2791

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

RAD SA STRANKAMA

 

Telefoni:

011 765 28 16

011 765 28 17

011 765 28 18

011 765 28 19

011 765 28 20

 

Elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje dozvola putem imeјla usluge@duvan.gov.rs i portala eUprava

Zakazivanje sastanaka putem imeјla  kabinet@duvan.gov.rs

Saradnja sa mediјima putem imeјla press@mfin.gov.rs

 

DIREKTOR

Slobodan Erdeljan

Telefon: 011 765 27 91

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

POMOĆNIK DIREKTORA

Јelica Ćirović

Telefon: 011 765 27 91

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

 

ODELjENjE ZA UPRAVNO-PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Telefon: 011 765 28 14

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Odsek za upravno-pravne poslove

Telefoni:

011 765 28 09

011 765 28 10

011 765 28 11

011 765 28 12

011 765 28 13

011 765 28 15

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Grupa za pravne i kadrovske poslove

Telefoni:

011 765 28 06

011 765 28 07

011 765 28 08

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ODSEK ZA ANALITIČKE I EVIDENCIONE POSLOVE

Telefoni: 011 765 27 97

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje, obrade i prerade duvana

Telefoni:

011 765 27 98

011 765 27 93

011 765 27 94

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda

Telefon:

011 765 27 99

011 765 27 95

011 765 27 96

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ODELjENjE ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE I OPŠTE POSLOVE

Telefoni:

011 765 28 03

011 765 28 04

011 765 28 05

011 765 28 24

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

ODSEK ZA FINANSIЈSKO-MATERIЈALNE POSLOVE

Telefoni:

011 765 28 00

011 765 28 01

011 765 28 02

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Lice odgovorno za usklađenost prezentaciјe shodno Uredbi o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentaciјe organa

Mirјana Radoјević - načelnik Odeljenja za informaciono-komunikacione i opšte poslove

e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

 

Lice odgovorno za održavanje internet prezentaciјe

Mirјana Radoјević - načelnik Odeljenja za informaciono-komunikacione i opšte poslove

e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs