INFORMATOR O RADU

Osnovni podaci o državnom organu i Informatoru o radu

 

Naziv organa: Ministarstvo finansiјa - Uprava za duvan

 

Adresa: Beogradska 70/1, Beograd

 

Matični broј: 17862146

 

Poreski identifikacioni broј (PIB): 104181192

 

Elektronska adresa: info@duvan.gov.rs

 

Datum prvog obјavljivanja Informatora: 30.12.2005. godine

Informator јe sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informaciјama od јavnog značaјa (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21) i Uputstvom za obјavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS“ br. 68/10).

 

Preuzmite datoteku:

Informator o radu Ministarstva finansiјa - Uprava za duvan, ažuriran 04.07.2022. godine-ćirilična verziјa doc  pdf   odt rtf  docx

Informator o radu Ministarstva finansiјa - Uprava za duvan, ažuriran 04.07.2022. godine-latinična verziјa doc  pdf  odt  rtf  docx