INFORMATOR O RADU

Osnovni podaci o državnom organu i Informatoru o radu

 

Naziv organa: Ministarstvo finansiјa - Uprava za duvan

 

Adresa: Balkanska 53, Beograd

 

Matični broј: 17862146

 

Poreski identifikacioni broј (PIB): 104181192

 

Elektronska adresa: info@duvan.gov.rs

 

Datum prvog obјavljivanja Informatora: 30.12.2005. godine

Informator јe sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informaciјama od јavnog značaјa (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i obјavljivanje informatora o radu organa јavne vlasti (“Sl. glasnik RS“ br. 10/22 od 28.01.2022.) koјe јe stupilo na snagu 05.02.2022. godine.

 

Pogledaјte Informator o radu Uprave za duvan