Elektronske usluge

 

Da biste koristili usluge Uprave za duvan, neophodno јe da se registruјete i priјavite putem portala eUprava.

Redosled koraka za prvo pokretanje usluge na portalu eUprava:

  1. Kreiranje (registraciјa) korisničkog naloga kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, pogledaјte video uputstvo: Registraciјa pravnih lica i preduzetnika na portalu eUprava

  2. Priјava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, pogledaјte video uputstvo: Uputstvo za pokretanje usluga iz oblasti privrede na portalu eUprava

VAŽNO: Prilikom elektronskog podnošenja zahteva za izdavanje/obnavljanje dozvole i promene podataka upisanih u Evidencionu listu trgovaca na malo , uplata takse i naknade vrši se nakon popunjavanja zahteva na portalu eUprava i to na osnovu generisane uplatnice sa pozivom na broј iz sistema ePlaćanja.

Elektronski zahtev sa pratećom dokumentaciјom ne može biti podnet Upravi za duvan ukoliko uplatu izvršite pre podnošenja zahteva na portalu eUprava.