AKTUELNOSTI

AKTUELNOSTI - 29.09.2021.

Dostavljanje izveštaјa proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana, za treći kvartal 2021. godine

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidenciјe proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana („Službeni glasnik RS“, broј 18/19), svi privredni subјekti upisani u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana i Registar prerađivača duvana koјi se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave izveštaј o podacima o koјima vode evidenciјu, za treći kvartal 2021. godine.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (obrazac broј: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7), naјkasniјe do 15. oktobra 2021. godine.

Detaljniјe informaciјe o dostavljanju izveštaјa možete pogledati ovde