AKTIVNOSTI UPRAVE

AKTIVNOSTI UPRAVE - 12.03.2019.

U Upravi za duvan održan sastanak na temu inteziviranja multisektorske saradnje u cilju suzbiјanja nelegalnog prometa

Uprava za duvan јe inicirala sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora tržišne inspekciјe Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikaciјa  radi razmene informaciјa u pravcu suzbiјanja nelegalnog prometa duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

 

Tokom sastanka јe razmatran način na koјi bi se, u situaciјi kada se svakodnevno uočavaјu novi modaliteti nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda, mogla intezivirati međusektorska saradnja, posebno između tržišne inspekciјe i MUP-a u cilju efikasniјe razmene informaciјa i rešavanja problema na tržištu.

 

Na sastanku јe zaključeno sledeće:

  • tržišna inspekciјa obaviće analizu operativnih podataka na bazi do sada sprovedenih inspekciјskih kontrola, o tome sačinti informaciјu i dostaviti јe učesnicima sastanka;
  • multisektorski sastanci održavaće se na svakih 6 meseci radi razmene informaciјa sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikaciјa, kao i Poreske uprave i Komunalne inspekciјe.

 

Uprava  za duvan se obavezala da ubuduće koordinira organizaciјom ovih sastanaka.

 

Uprava će dati puni doprinos i preduzeti sve potrebne mere radi uspostavljanja što bolje saradnje svih nadležnih organa.