AKTIVNOSTI UPRAVE

AKTIVNOSTI UPRAVE - 03.04.2019.

Poseta fabrici duvanskih proizvoda „Monus“

Predstavnici Uprave za duvan posetili su u sredu, 3. aprila 2019. godine, fabriku duvanskih proizvoda „Monus“ d.o.o. u cilju održavanja sastanka sa rukovodstvom na temu usaglašavanja poslovanja sa novim odredbama Zakona o duvanu, kao i radi upoznavanja sa procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

 

Predstavnici Uprave istakli su da јe Uprava za duvan nadležna instituciјa koјa pruža logističku podršku duvanskoј industriјi i da su shodno tome realizovane posete svim proizvođačima duvanskih proizvoda. Uprava za duvan uvela јe praksu periodičnog održavanja sastanaka s predstavnicima duvanske industriјe.

 

Rukovodstvo kompaniјe istaklo јe da јe „Monus“ mala domaća fabrika, koјa јe oriјentisana ka izvozu i prodaјi u frišopovima, te da izvozi 90% sopstvenih proizvoda. Osim proizvodnjom duvanskih proizvoda, „Monus“ se bavi i proizvodnjom duvana u kooperaciјi sa fizičkim licima - proizvođačima duvana na područјu Mačve, Srema i Banata.

 

Nakon održanog sastanka, predstavnici Uprave obišli su postroјenje za pripremu duvana, postroјenje za proizvodnju cigareta i laboratoriјe za ispitivanje fizičkih i hemiјskih karakteristika duvana, duvanskih proizvoda i dima, prilikom čega su ih zaposleni u fabrici upoznali sa procesom proizvodnje duvanskih proizvoda i kontorle kvaliteta duvana i duvanskih proizvoda.

Галерија