Kontakt

Adresa

Uprava za duvan
Beogradska 70/1
11000 Beograd

Telefoni

Centrala: 011/ 3021-801

Rad sa strankama: 011/3021-804; 011/3021-806

Faks: 011/ 3347-617

E-pošta

Postavite pitanje na e-mail: info@duvan.gov.rs

Rad sa strankama od 9 - 12 radnim danima

V.D. DIREKTORA

Slobodan Erdeljan
Tel: 011/3021-801
e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

V.D. POMOĆNIKA DIREKTORA

Jelica Ćirović
Tel: 011/3021-805
e-mail: jelica.cirovic@duvan.gov.rs

ŠEF ODSEKA ZA UPRAVNO-PRAVNE I NORMATIVNE POSLOVE

Snežana Knežević
Tel: 011/3021-822
e-mail: snezana.knezevic@duvan.gov.rs

ŠEF ODSEKA ZA STUDIJSKO-ANALITIČKE I EVIDENCIONE POSLOVE

Marina Đurđević
Tel: 011/3021-830
e-mail: marina.djurdjevic@duvan.gov.rs

RUKOVODILAC GRUPE ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE I OPŠTE POSLOVE

Mirjana Radojević

Tel: 011/3021-831
e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

RUKOVODILAC GRUPE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE I KADROVSKE POSLOVE

Marina Drljević
Tel: 011/3021-821
e-mail: marina.drljevic@duvan.gov.rs

Sve informacije u vezi sa poslovima iz nadležnosti Uprave za duvan, možete dobiti pozivom na dole navedene brojeve telefona, i to:

 • o dobijanju dozvole za obavljanje delatnosti TRGOVINA NA MALO duvanskim proizvodima:
  • 011/3021-804
  • 011/3021-806
  • 011/3021-820
  • 011/3021-822
  • 011/3021-828
 • o EVIDENCIJAMA u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana i duvanskih proizvoda:
  • 011/3021-826
  • 011/3021-827
  • 011/3021-829
 • o Registru UVOZNIKA duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda i Registru o MARKAMA duvanskih proizvoda
 • Ime i prezime Kontakt telefon E-mail adresa
  Goran Karapandžić 011/3021-825 goran.karapandzic@duvan.gov.rs
  • o REGISTRIMA:
  • proizvođača duvana,
  • obrađivača duvana,
  • proizvođača duvanskih proizvoda,
  • trgovaca na veliko duvanskim proizvodima i
  • izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
Ime i prezime Kontakt telefon E-mail adresa
Snežana Knežević 011/3021-822 snezana.knezevic@duvan.gov.rs

LICE ODGOVORNO ZA USKLAĐENOST PREZENTACIJE SHODNO SMERNICAMA

Mirjana Radojević-Rukovodilac Grupe za informaciono-komunikacione i opšte poslove
Tel: 011/3021-831
e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

LICE ODGOVORNO ZA ODRŽAVANjE PREZENTACIJE

Mirjana Radojević-Rukovodilac Grupe za informaciono-komunikacione i opšte poslove
Tel: 011/3021-831
e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs