Контакт

Адреса

Управа за дуван
Београдска 70/1
11000 Београд

Телефони

Централа: 011/ 3021-801

Рад са странкама: 011/3021-804; 011/3021-806

Факс: 011/ 3347-617

Е-пошта

Поставите питање на e-mail: info@duvan.gov.rs

Рад са странкама од 9 - 12 радним данима

В.Д. ДИРЕКТОРА

Слободан Ердељан
Тел: 011/3021-801
e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Јелица Ћировић
Тел: 011/3021-805
e-mail: jelica.cirovic@duvan.gov.rs

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Снежана Кнежевић
Тел: 011/3021-822
е-mail: snezana.knezevic@duvan.gov.rs

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ И ЕВИДЕНЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

Марина Ђурђевић
Тел: 011/3021-830
e-mail: marina.djurdjevic@duvan.gov.rs

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Мирјана Радојевић

Тел: 011/3021-831
e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Марина Дрљевић
Тел: 011/3021-821
e-mail: marina.drljevic@duvan.gov.rs

Све информације у вези са пословима из надлежности Управе за дуван, можете добити позивом на доле наведене бројеве телефона, и то:

 • о добијању дозволе за обављање делатности ТРГОВИНА НА МАЛО дуванским производима:
  • 011/3021-804
  • 011/3021-806
  • 011/3021-820
  • 011/3021-822
  • 011/3021-828
 • o ЕВИДЕНЦИЈАМА у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана и дуванских производа:
  • 011/3021-826
  • 011/3021-827
  • 011/3021-829
 • o Регистру УВОЗНИКА дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, Регистру привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку и Регистру о МАРКАМА дуванских производа
 • Име и презиме Контакт телефон E-mail адреса
  Горан Карапанџић 011/3021-825 goran.karapandzic@duvan.gov.rs
  • o РЕГИСТРИМА:
  • произвођача дувана,
  • обрађивача дувана,
  • прерађивача дувана,
  • произвођача дуванских производа,
  • трговаца на велико дуванским производима и
  • извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и дуванских производа
Име и презиме Контакт телефон Е-mail адреса
Снежана Кнежевић 011/3021-822 snezana.knezevic@duvan.gov.rs

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА УСКЛАЂЕНОСТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СХОДНО СМЕРНИЦАМА

Мирјана Радојевић-Руководилац Групе за информационо-комуникационе и опште послове
Тел: 011/3021-831
e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Мирјана Радојевић-Руководилац Групе за информационо-комуникационе и опште послове
Тел: 011/3021-831
e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs