Управа за дуван

Најчешће посећене стране

Актуелности

Београд, 28.03.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2017. године

Београд, 10.02.2017.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 11.02.2017. године)

Београд, 15.12.2016.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за четврти квартал 2016. године

Београд, 14.12.2016.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 13.12.2016.

Достављање извештаја за утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

Београд, 12.12.2016.

Достављање Годишњих извештаја, за 2016. годину

Београд, 18.08.2016.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 01.07.2016.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. (примена од 01.07.2016. године)

Београд, 26.10.2015.

Одржана регионална конференција Америчке привредне коморе "Следећа рунда у борби против сиве економије"

Београд, 25.09.2015.

Одржана је четврта седница Међуресорне радне групе за сиву економију Удружења за трговину Привредне коморе Србије