Управа за дуван

Најчешће посећене стране

 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Управа за дуван од понедељка, 14. августа 2017. године ради на новој адреси Београдска 70, први спрат.


 

Актуелности

Београд, 29.09.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за трећи квартал 2017. године

Београд, 17.08.2017.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 17.08.2017. године)

Београд, 29.07.2017.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине, 29.07.2017. године)

Београд, 01.07.2017.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. (примена од 01.07.2017. године)

Београд, 08.06.2017.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2017. годину

Београд, 07.06.2017.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете