Управа за дуван

Најчешће посећене стране

 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Управа за дуван од понедељка, 14. августа 2017. године ради на новој адреси Београдска 70, први спрат.


 

Актуелности

Београд, 17.08.2017.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 17.08.2017. године)

Београд, 29.07.2017.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине, 29.07.2017. године)

Београд, 01.07.2017.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. (примена од 01.07.2017. године)

Београд, 30.06.2017.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2017. године

Београд, 08.06.2017.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2017. годину

Београд, 07.06.2017.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете