Управа за дуван

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Накнада за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима, од 17. марта 2018. године, износи 14.746,32 динара.

 

Актуелности

Сента, 11.07.2018.

Посета фабрици „ЈT International“ a.д. Сента

Београд, 06.07.2018.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 29.06.2018.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.07.2018. године)

Врање, 26.06.2018.

Посета фабрици British American Tobacco Vranje а.д. Врање

Београд, 13.06.2018.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2018. годину

Београд, 12.06.2018.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Београд, 11.06.2018.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2018. године

Ниш, 11.06.2018.

Посета фабрици Philip Morris Operations a.д. у Нишу

Београд, 16.03.2018.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 17.03.2018. године)
Најчешће посећене стране