Актуелности

Сента, 11.07.2018.

Посета фабрици „ЈT International“ a.д. Сента

Београд, 06.07.2018.

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Београд, 29.06.2018.

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.07.2018. године)

Врање, 26.06.2018.

Посета фабрици British American Tobacco Vranje а.д. Врање

Београд, 13.06.2018.

Достављање Полугодишњих извештаја за 2018. годину

Београд, 12.06.2018.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

Ниш, 11.06.2018.

Посета фабрици Philip Morris Operations a.д. у Нишу

Београд, 11.06.2018.

Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за други квартал 2018. године

Београд, 16.03.2018.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 17.03.2018. године)