Преглед податакa о пруженим услугама за 2016. годину

Претрагу података о пруженим услугама можете извршити притиском на тастере CTRL F

НАЗИВ УСЛУГА

БРОЈ ТРAЖЕЊА УСЛУГА

БРОЈ СЛУЧАЈЕВА КАДА ЈЕ УСЛУГА ПРУЖЕНА

БРОЈ СЛУЧАЈЕВА У КОЈИМА СУ КОРИШЋЕНА ПРАВНА СРЕДСТВА

ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНА 2 1 /
ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНА / / /
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНА 1 1 /
УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНА / / /
ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБРАДЕ ДУВАНА / / /
ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБРАДЕ ДУВАНА / / /
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА / / /
УПИС У РЕГИСТАР ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА / / /
УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА / / /
ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 2 2 /
ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 1 1 /
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 1 1 /
УПИС У РЕГИСТАР ТРГОВАЦА НАВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 1 1 /
ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УВОЗ ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 12 12 /
ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УВОЗ ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 1 1 /
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 1 1 /
УПИС У РЕГИСТАР УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 2 2 /
ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗВОЗ ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 9 9 /
ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗВОЗ ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 1 1 /
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 1 1 /
УПИС У РЕГИСТАР ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 1 1 /
ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА/ИЗВОДИ О РАЗВРСТАВАЊУ И УПИСУ У РЕГИСТАР О МАРКАМА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 85 85 /
ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА И УПИС У ЕВИДЕНЦИОНУ ЛИСТУ О ТРГОВЦИМА НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 12.551 13.194 /
ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 8 8 /
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО УВОЗНИК ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, ПРИЈАВИО УПРАВИ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, КАО ПРЕДХОДНИ УСЛОВ ЗА ЊИХОВО ОБЈАВЉИВАЊЕ У «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС» 77 77 /