Privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana i Registar prerađivača duvana

Obaveštenje privrednim subjektima upisanim u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana i Registar prerađivača duvana u vezi sa dostavljanjem izveštaja o podacima o kojima vode evidencije, za treći kvartal 2019. godine (1.07-30.09.2019).

Shodno članu 7. stav 5. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18), privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana i Registar prerađivača duvana dužni su da, na zahtev Uprave za duvan, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i preradom duvana, u roku koji Uprava odredi.

Shodno tome, Uprava za duvan uputila je pisani zahtev, svim privrednim subjektima upisanim u navedene registre, za dostavljanje izveštaja o podacima o kojima vode evidenciju, za treći kvartal 2019. godine, najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.

Potrebni propisani obrasci (od obrasca broj 1 do obrasca broj 7) za popunjavanje izveštaja, shodno Pravilniku o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana („Sl. glasnik RS“, broj 18/19), mogu se preuzeti ovde:

Izveštaj možete dostaviti:

1) U elektronskoj formi, na adresu:

2) Poštom ili lično, na adresu:

Ministarstvo finansija-Uprava za duvan
Beogradska 70/1
11000 Beograd

Kontakt osoba za informacije:

Sanja Babić (tel. + 381 11 3021 827)

Dodatne informacije:

  • Obrasce br. 1, 2, 3, 4 i 5 popunjavaju proizvođači duvana koji su upisani u Registar proizvođača duvana kod Uprave za duvan.
  • Obrazac broj 6 popunjavaju obrađivači duvana koji su upisani u Registar obrađivača duvana kod Uprave za duvan.
  • Obrazac broj 7 popunjavaju prerađivači duvana koji su upisani u Registar prerađivača duvana kod Uprave za duvan.
  • Ako je obrađivač duvana istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvana, dužan je da popuni sve obrasce (od obrasca broj 1 do obrasca broj 6).
  • Zbog ažurnije i brže obrade podataka molimo da, ukoliko ste u mogućnosti, izveštaj dostavljate u elektronskoj formi.
  • Članom 86. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3, članom 87. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3. i članom 87a. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3. Zakona o duvanu propisana je prekršajna odgovornost za proizvođače duvana, obrađivače duvana i prerađivače duvana ako ne vode evidenciju i u propisanom roku ne dostave izveštaj, odnosno tražene podatke.