Budžet

Ukupna sredstva Uprave za duvan za 2019. godinu, utvrđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018). Ukupna sredstva Uprave za duvan za 2018. godinu, utvrđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), a ukupna sredstva Uprave za duvan za 2017. godinu, utvrđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99/2016)