Буџет

Укупна средства Управе за дуван за 2017. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99/2016). Укупна средства Управе за дуван за 2016. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015, a укупна средства Управе за дуван за 2015. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014).