Архива - Јавне набавке

Годишњи извештај о извршењу плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2013. годину по кварталима xls pdf xlsx doc ods

У току 2012. године није било поступака јавних набавки.

Јавне набавке за 2011. годину

Јавне набавке за 2010. годину